Inlägg av lillan.svensson66@gmail.com

PM kring mentors uppgift i lokalklubbarna

Bakgrund: Svenska Dreverklubben har de senaste åren kunnat se, såväl ökat antal nyregistreringar av valpar, som ökat antal medlemmar i klubben. Helt nyligen passerade vi 3000-strecket när det gäller medlemsantalet. Detta är mycket glädjande. Med detta i åtanke kan man förmoda att det kommit in en hel del medlemmar som inte tidigare haft drever, ja […]