PM kring mentors uppgift i lokalklubbarna

Bakgrund: Svenska Dreverklubben har de senaste åren kunnat se, såväl ökat antal nyregistreringar av valpar, som ökat antal medlemmar i klubben. Helt nyligen passerade vi 3000-strecket när det gäller medlemsantalet. Detta är mycket glädjande. Med detta i åtanke kan man förmoda att det kommit in en hel del medlemmar som inte tidigare haft drever, ja kanske inte ens haft jakthund tidigare och det är här uppgiften som mentor kommer in i sammanhanget. För att kunna behålla registreringarna på en hög nivå samt behålla ett högt medlemsantal är det viktigt att vi är måna om såväl gamla men kanske framförallt nya medlemmar.

Trots att drevern är känd som en gedigen jakthund med gott rykte även som familjehund finns kanske anledning att tro att det inte alla gånger går helt problem/smärtfritt att skaffa och jaga in en ny valp. Speciellt inte om man är ny med rasen. Ledningen för Svenska Dreverklubben tror att en mentor har en stor uppgift här när det gäller att vara lokalklubbens kontaktman/kvinna, som framförallt nya dreverägare kan vända sig till. Det vi framförallt tänker på gäller frågor när man kört fast i injagningen av hunden t.ex. när det gäller: Hur får jag hunden att söka ut? Vad är ett rimligt/lämpligt sök i aktuell ålder? Vad ska jag göra för att få ett bra samarbete? Hur tränar jag bäst lydnad? etc.

Kvalifikationer: Mentorn ska ha stor erfarenhet av drevern som jakthund och villighet att dela med sig av denna i en ödmjuk anda till den som söker hjälp och råd. I första hand gäller det telefonrådgivning men kan kanske i vissa fall bli mera konkret genom att man, när man finner det lämpligt, följer med hunden och dess ägare ut i skogen för att se hur hunden arbetar och beter sig. Detta för att bilda sig en egen uppfattning hur den specifika hunden fungerar och därmed bättre kunna ge tips och råd.

CS:s råd: Centralstyrelsen ställer inget krav på lokalklubbarna att ställa upp med en s.k. mentor men vår förhoppning är att så många som möjligt ska ställa upp på detta för att vi på så sätt ska fylla upp det behov som vi ändå tror finns lite varstans i Dreversverige. Hittar er lokalklubb ingen person till denna syssla så kanske annan lokalklubb kan bistå med hjälp, men lokal mentor tror vi är att föredra.

Hur gör lokalklubben?: Anmälan av mentor görs via detta utskick. Alla mentorer sammanställs sedan till en gemensam lista på SDK:s hemsida och kommer även stå med i kommande årsbok men givetvis är den lokala hemsidan viktigaste informationsplatsen kring mentorskapet. Vem man skall vända sig till och vilken uppgift lokalklubbens mentor har m.m.

Med önskan om ett positivt mottagande och ett tack på förhand.

”Tillsammans gör vi Drevern bättre”.

Centralstyrelsen för SDK (Kontaktuppgifter hittar du här)