Förslag till Naturvårdsverket om ändrad jakttid för rådjur

Vid årsmötet i februari uppdrogs styrelsen att lämna förslag på ändring av jakttid för rådjur till Naturvårdsverket som arbetar med en översyn av befintliga jakttider. Idag sändes förslaget in, det handlar i grunden om att förändra nuvarande jakttid 1 oktober-31 december till att istället gälla 1 oktober-31 januari.

Läs förslaget här…..